Сэтгүүлчдийг тагнасан асуудлаар хуулийн байгууллага хариу ирүүллээ

 Нийслэлийн прокурорын газраас 2018 оны 4 дүгээр сарын 26-ныөдөр хэвлэлийн бага хурал хийж,