Сэтгүүлчид төсөл бичиж сурснаар санхүүгийн хараат бус байдлыг нэмэгдүүлнэ

  Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг тохиолдуулан Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн