Редакторуудын улсын зөвлөгөөн: Сэтгүүлчид монгол хэлний арвин баялаг үгсээ ашиглах нь ховор болсон

 Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг тохиолдуулан "Редакторуудын улсын зөвлөгөөн”-ийг