Архангай аймаг
 

 
Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Архангай аймаг дахь салбар зөвлөл

Архангай аймаг

Нэрс

Хувийн утас

E-mail хаяг

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн тэргүүн

О.Амарзаяа

99069621

o_amarzaya@yahoo.com

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн дэд тэргүүн

Р.Вандандорж

99339100

 

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүд

1. Б.Баясгалан

2. Д.Наранбаатар

3. Б.Мандуул

99229809

95953355

99532522

 

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн гишүүд

21 гишүүнтэй

 

Аймагт байгаа телевизийн тоо, нэрс

1. "АВ”

2. "Архангай”

3. "Тамир”

98206821

99246799

99333405

 

Сонин

1. Архангайн амьдрал

2. Архангайн толь

3. Цэцэрлэг мандал

 

Цахим сайт

1. www.ekhoron21.mn

2. www.arkhangai.gov.mn

 

Байгууллагын холбоо барих утас

О.Амарзаяа

Б.Гэрэлт-Од

99069621

99547088

 

E-mail

o_amarzaya@yahoo.com

Website

www.cmj.mn

Хаяг байршил

Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 1-р баг