Баян-Өлгий аймаг
 
 
 
 
 
 
 
 

МСНЭ-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлийн мэдээлэл

 

МСНЭ-ийн Баян- Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн

 

 

 

Б.Өмирбек

 

Утас: 99429171

E-mail: argun_kz@yahoo.com

 

 

Дэд тэргүүн

 

 

 

 

Б.Еркинбек

 

Утас:94781797

E-mail: Erkinbek_2006@yahoo.com

 

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

 

1.Б.Өмирбек

2.Б.Еркинбек

3.А.Нурмухан

4.Ж.Жулдыз

5.С.Шынарбек

6.Б.Жаскайрат

7.И.Жанболат

8.Р.Асылбек

9.Х.Өмирбек

99429171

94781797

99429874

95717767

95125322

99425540

99422962

95424965

99675109

Салбар зөвлөлийн нийт гишүүдийн тоо

 

 

 

41 гишүүнтэй

 

Баян-Өлгий аймагт байгаа телевизийн тоо, нэрс

 

 

1.МҮОНРТ-ийн салбар MNB-2

2."Найз –тв"

3."Дэрбэс- тв"

4."ТВ4"

99425533

99422962

99424004

99425540

Радио, Фм-ын тоо, нэрс

 

1.МҮОНРТ-ийн салбар аймгийн Радио

99425533

Сонин

 

 

1."Жана Дауир" сонин

2."Монгол Заман" сонин

99425533

95424965

 

Сэтгүүл

 

1.Өлгий people

94770165

 

Цахим сайт

1.KAZNEWS.mn

2.Bayan-Olgii.gov.mn

99675109

99349889

 

Байгуулгийн холбоо барих утас

 

 

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл

 

99429171

94781797

95125322

E-mail

 

Argun_kz@yahoo.com

Нарийн бичгийн дарга С.Шынарбек Утас:95125322

Хаяг байршил

 

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум 1-р баг.