Баянхонгор аймаг

 

 

 
 

 

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Баянхонгор аймаг дахь салбар зөвлөл

Баянхонгор

Нэрс

Хувийн утас:

E-mail хаяг

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн тэргүүн

Пагва САНААДАГВА

99445212

89890162

Sanaa_bhr@yahoo.com

 

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Дашцэвэлийн АМГАЛАНБАЯР

88201417

D_amka76@yahoo.com

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

1. П.Санаадагва

2. Д.Амгаланбаяр

99445212

88201417

Sanaa_bhr@yahoo.com

D_amka76@yahoo.com

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүд

22 гишүүнтэй

 

Аймагт байгаа телевизийн тоо, нэрс

1. Баянхонгор телевиз

2. Хонгор телевиз

3. Хөгжлийн Ертөнц ТВ10

 

Радио, FM- ын тоо нэрс

1.Баянхонгор

2.Хонгор

3.Хөгжлийн ертөнц

 

Сонин

1.Өнөөгийн Баянхонгор

2. Баянхонгор times

 

Сэтгүүл

1. Өнөөгийн төрх

 

Цахим сайт

http://bayankhongor.gov.mn/

Байгуулгийн холбоо барих утас

976-99445215

976-89890162

E-mail

Sanaa_bhr@yahoo.com

Website

www.cmj.mn

Сellphone

70443737

Хаяг байршил

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Номгон 1-р баг Голомт банкны

408 тоот