Дорноговь аймаг

 
 
 
 
 
 
 
 

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөл

Дорноговь аймаг

Нэрс

Хувийн утас

E-mail:

 

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн тэргүүн

З.Энхзул

91912517

96303422

89112507

zulaahanka@gmail.com

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

1.П. Нямцэцэг

2.А.Байгальмаа

3.Д.Эрдэнэбулган

96303404

99140183

96277229

Nyamtsetseg0304@gmail.com

successgoestome@gmail.com

Салбар зөвлөлийн гишүүдийн тоо

19 гишүүнтэй

 

Аймагт дахь телевизийн тоо, нэрс

1.DSB телевиз

2.MNT телевиз

3.Халиун телевиз

70522828

96694875

96070828

02524543360

Dsbtv.mn@gmail.com

Mnt_tv@yahoo.com

eegiiamgaa@yahoo.com

Радио, FM- ын тоо нэрс

1.101.5 радио

2.106.5 радио

3104.5 радио

96303420

70523052

02524543360

zulaahanka@gmail.comТүр ажиллахгүй байгаа

Сонин

1.Өнөөгийн Дорноговь

2.Дорноговийн шуудан

91912517

96277229

zulaahanka@gmail.com

 

successgoestome@gmail.com

Цахим сайт

1. www.dtime.mn

2. www.dornogovi.mn

88111518

91914377

 

 

Байгуулгийн холбоо барих

Утас

91912517 , 96303422

E-mail

 

zulaahanka@gmail.com