Сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт

"ИмакоКонсалтингинститут” /LADY ХХК/-ийн 15 жилийн ойн ажлын хүрээндкомпанийнхаанийгмийнхариуцлагыг

СЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэл,Монгол орны UN-REDҮндэсний хөтөлбөр хамтран"МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН

Сургагч багшийн сургалтанд урьж байна

Монгол Улс Ногоон хөгжлийн бодлогоо баталж, Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж

2016.05.27 БОЛЗОШГҮЙ ГАМШИГ ОСЛЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙГ ЗӨВ, ЧАНАРТАЙ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ”

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, МОНГОЛЫН СЭТГҮҮЛЧДИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛ, НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ

2016.04.07 “Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх, сүрьеэгийн өвчлөлийг бууруулах” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн сэтгүүлчдийн сургалт

  Германы засгийн газар Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн

2016.02.26 ЗАЛУУ ХҮН-НӨӨЦ БАЯЛАГ, НИЙГМИЙГ ХӨДӨЛГӨГЧ ХҮЧ

      Монгол улсын Засгийн газар НҮБ-ын Хүн Амын сантай хамтран 2013-2017 онд