Орон нутгийн мэргэжлийн төв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРОН НУТГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ

 1.А.Батбаяр /Орхон/– Дэд Ерөнхийлөгч  - 99351754
2. С.Номинцэцэг /Өмнөговь / -99058599 - УЗ-ийн гишүүн
3. Н.Оюумаа /Сэлэнгэ/ - 88092145
4. Д.Батчимэг /Налайх/ - 99319305
5. Т.Чимэддорж /Өвөрхангай/-96096995
6. Ж.Оюун /Орхон/ - 99352654
7. Б.Чинбат /Баянхонгор/ - 99077152
8. Л.Отгонбаатар /Дархан/ - 99868586
9. С.Ган-Эрдэнэ /Хэнтий/ -99407775