Сэлэнгэ аймаг
 

 

 

 

 

 

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл


Сэлэнгэ аймаг

Нэрс

Хувийн утас

E-mail хаяг

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн тэргүүн

н.Наранцэцэг

99238102

ynaraa@yahoo.com

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

Г.Оюумаа

99775908

Ouyk_1289@yahoo.com

Салбар зөвлөлийн нийт гишүүдийн тоо

15 гишүүнтэй

 

Аймагт байгаа телевизийн тоо, нэрс

"Миний Монгол”

 

Радио, FM- ын тоо нэрс

"Миний Монголын” фм

 

Сонин

"Сэлэнгийн мэдээ”

 

Цахим сайт

www.selenge.gov.mn

Байгуулгийн холбоо барих утас

99238102, 99775908

E-mail

ynaraa@yahoo.com

Хаяг байршил тодорхой бөглөх

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум