Сургалт судалгааны мэргэжлийн төв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ 

1. Ж.Батбаатар- МУБИС –Дэд Ерөнхийлөгч, УЗ-ийн гишүүн
2. М.Зулькафиль – МУИС, УЗ-ийн гишүүн
3. М.Одмандах – МУБИС 
4. Б.Галаарид- Судлаач - 99114576
5. С.Ганцэцэг- МУБИС 
6. Р.Оюунцэцэг- Сэтгүүлч дээд сургууль - 99821100
8. Х.Батхишиг- Судлаач 
9.Б.Одсүрэн – Сэтгүүлч дээд сургууль