Төв аймаг
 

 

 

 

 

 

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Төв аймаг дахь салбар

Төв аймаг

Нэрс

Хувийн утас

E-mail хаяг

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн тэргүүн

Л.Ууганбаатар

99709227

Hero_8712@yahoo.com

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн дэд тэргүүн

Н.Хонгорбаатар

95022626

Hongoro0509@yahoo.co

Цахим сайт

www.tov.gov.mn

Байгуулгийн холбоо барих утас

976-99709227

E-mail

Hero_8712@yahoo.com

Website

www.cmj.mn

Хаяг байршил

Төв аймаг, Зуунмод хот