Өмнөговь аймаг
 
 
 
 
 
 

 
 

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Өмнөговь аймаг дахь салбар зөвлөл

Өмнөговь аймаг

Нэрс

Хувийн утас

E-mail хаяг

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн тэргүүн

Сүхээгийн Номинцэцэг

99058599

nomiko_8599@yahoo.com

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүд

1. Ч. Сумъяа

2. Ж. Сайнжаргал

3. Б. Өлзий-Өрнөх

4. М. Мөнхбат

5. Н. Золбаяр

99071410

88319398

88998095

89995459

88449369

sumiya_1410@yahoo.com

sainaa1388@yahoo.com

uunuu_tv@yahoo.com

 

z_zoloo17@yahoo.com

МСНЭ-ийн салбар зөвлөлийн гишүүд

1. С. Номинцэцэг

2. Ч. Сумъяа

3. Н. Энхцэцэг

4. С. Сумъяа

5. Ц. Гандэлгэр

6. Б. Өлзий-Өрнөх

7. Д. Мишигсүрэн

8. Ж. Сайнжаргал

9. М. Мөнхбат

10. Г. Мөнхтуул

11. Б. Бямбасайхан

12. Н. Золбаяр

13. А. Жамъяндэлгэр

14. Э. Мягмарсүрэн

15. А. Үүрийнтуяа

99058599

99071410

88639902

89178889

80533004

88998095

88225144

88319398

89995459

88769986

88039083

88449369

89930224

80770509

99015180

nomiko_8599@yahoo.com

sumiya_1410@yahoo.com

enhee_9902@yahoo.com

summiis@yahoo.com

gande_78@yahoo.com

uunuu_tv@yahoo.com

esusiinavral@yahoo.com

sainaa1388@yahoo.com

 

Anaahai_t@yahoo.com

Gunjee_0318@yahoo.comz_zoloo17@yahoo.com

Jamiyan_cj@yahoo.com

 

Аймагт байгаа телевизийн тоо, нэрс

1. Алтан говь

2. Говийн наран

3. UCTV

4. Best

70533599

70533998

89995459

89903004

 

Радио, FM- ын тоо нэрс

1. Говийн долгион

2. Миний говь 104.1

70533998

 

Сонин

1. Монгол говь

2. Алтан нутгийн мэдээ

3. Говийн өнгө төрх

88319398

88084781

88225144

 

Цахим сайт

www.omnogovi.gov.mn

Байгуулгийн холбоо барих утас

976-99058599

E-mail

nomiko_8599@yahoo.com

Website

www.cmj.mn

Хаяг байршил

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад хот