Өнөөдөр “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт хэрэг ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр”

cmj_admin  |   2017-11-02  |   Дэлхий дахин / Мэдээ мэдээлэл


Сэтгүүлчийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйтай тэмцэх олон улсын өдрийг
 
өнөөдөр дэлхий нийтээр тэмдэглэж байна.
2017.11.02