Сонгуулийн тухай хуулийн өөрчлөлтийг танилцуулах

Монголын хуульчдын холбоотой хамтран Сонгуулийн тухай хуулийн өөрчлөлтийг танилцуулах, хэвлэл мэдээллийн салбарын анхаарах зүйл заалтыг ойлгуулах сургалтыг 2024 оны 1 дүгээр сард багтаан хийхээр тохиролцов.