Монгол Хятадын хэвлэл мэдээллийн IX форум Өмнөговь аймагт боллоо